top of page
bc4441e9-2e7a-4b11-b264-14e9eee14116.JPG

Czym jest “Walne Zebranie Wszystkich Rodziców”?

Zgodnie z Konstytucją Szkoły, rodzice i prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do naszej szkoły automatycznie stają się członkami stowarzyszenia ‘Polish Parents’ Association of Tadeusz Kosciuszko School’. 

Polish Parents’ Association jest organizacją charytatywną (ang. Charity), prowadzącą naszą Szkołę.

Raz do roku Zarząd (Powiernicy, ang. Trustees) organizuje Walne Zebranie, na które mają prawo przyjść wszyscy rodzice. Na Walnym Zebraniu Dyrektor, Prezes i Skarbnik zdają sprawozdanie ze swojej działalności w poprzednim roku szkolnym. Obecni na Zebraniu rodzice wybierają nowych Powierników szkoły, którzy będą odpowiedzialni za jej prowadzenie przez kolejną kadencję. Mają również miejsce dyskusje oraz podejmowane są decyzje związane z przyszłą działalnością.

Zapraszamy do współpracy.

Formularz Zgłoszeniowy na Powiernika PL

Application Form Trustee EN 

 Walne Zebranie 2022/2023

Walne Zebranie za rok 2022/2023 odbędzie się w dniu 18 listopada 2023 r. (sobota) o godz. 9:30

w siedzibie szkoły, w sali Cloisters.
W trakcie zebrania Prezes, Dyrektor i Skarbnik przedstawią swoje sprawozdania za ubiegłą kadencję. Obecni na zebraniu rodzice wybiorą nowy zarząd (powierników). Uchwalony zostanie też budżet na rok szkolny 2023/24.

 Walne Zebranie 2021/2022

Walne Zebranie za rok 2021/2022 odbyło się w dniu 19 listopada 2022 r. (sobota) o godz. 9:10

na platformie Zoom.
W trakcie zebrania Prezes, Dyrektor i Skarbnik przedstawili swoje sprawozdania za ubiegłą kadencję. Obecni na zebraniu rodzice wybrali nowy zarząd (powierników). Uchwalony został też budżet na rok szkolny 2022/23.

bottom of page