top of page

Dofinansowanie

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego:  : „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie bieżącej działalności szkół polonijnych w Londynie w latach 2022-2023”
Kwota dotacji:
94787,50 zł w 2022 roku
94787,50 zł w 2023 roku
Całkowita wartość zadania publicznego: 1 074 335,10 zł
Zadanie publiczne  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

znaki na stronie (1).png
Sponsorzy: Support Us
Image by Hannah Busing

Wsparcie dla Szkoły

Zachęcamy wszystkich do wspierania naszej szkoły. Do zaoferowania mamy różne pakiety sponsorskie. Z ogromną wdzięcznością przyjmujemy również indywidualne wsparcie. Zapraszamy do rozmowy w szkole, bądź kontakt mailowy na prezes@szkola.org

Sponsorzy: Support Us
bottom of page