top of page

Zapisy nowych uczniów do szkoły

Kampania zapisów na rok szkolny 2024/2025 jest otwarta! Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Zapisów oraz wypełnieniem formularza dostępnego w linku poniżej.

Szkoła przyjmuje zapisy do szkoły w terminach uzgodnionych przez Powierników Szkoły.

Szkoła przyjmuje również zapisy dzieci do szkoły w ciągu roku, o ile są miejsca w odpowiednich klasach. Ostateczne przyjęcia do szkoły na wszystkich poziomach są zakończone w maju.

Nasza szkoła oczekuje, że uczniowie zapisani do klasy zerowej w wieku 4 lat będą uczęszczać do naszej szkoły przez kolejne 11 lat, kończąc w klasie IV gimnazjalnej państwowym egzaminem GCSE Polish. Spodziewamy się, że większosć uczniów zostanie w szkole na kurs na poziomie GCE A level.

 

Oczekujemy również, że rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły w pełni zaangażują się w życie szkoły, nie tylko wspierając naukę swoich dzieci ale biorąc czynny udział w imprezach szkolnych, pomagając przy dyżurach i w naszych akcjach charytatywnych.

Przy składaniu wniosku o przyjęcie dziecka wymagane będą również dokumenty:

1) Metryka urodzenia dziecka

2) Dokument (oryginał) potwierdzający adres zamieszkania. Może nim być:

 • wyciąg z konta bankowego,

 • rachunek za gaz albo telefon,

 • umowa wynajmu lokalu,

 • inny dokument jednoznacznie potwierdzający podany na formularzu adres zamieszkania dziecka.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

W związku z ograniczoną ilością miejsc, dzieci przyjmowane będą według następujących kryteriów:

 1. Pierwszeństwo mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców jest absolwentem naszej szkoły lub innej polskiej szkoły na obczyźnie.

 2. W drugiej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzeństwo uczęszczało już do naszej szkoły przez przynajmniej jeden rok akademicki i będzie dalej uczęszczało w roku kiedy nowy uczeń zacznie szkołę. [tzn. nie liczy się jako rodzeństwo uczeń w klasie A2 ani uczeń w klasie IV gim, który nie wraca na kurs AS].

 3. W dalszej kolejności przyjmowane będą dzieci nie spełniające powyższych warunków:

  1. W przypadku gdy ilość kandydatów spełniających dane kryterium przekroczy liczbę dostępnych miejsc, o przyjęciu decydować będzie odległość zamieszkania od szkoły (mierząc prostą linią od szkoły).

  2. W szczególnych przypadkach powiernicy mogą podjąć wspólną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły.
   Mogą to być dzieci nauczycieli czy pracowników, którzy podejmują pracę w naszej szkole, oraz dzieci osób, które mogą aktywnie przyczynić się do sprawnego prowadzenia i działania szkoły.
   Maksymalna liczba dzieci przyjmowanych decyzją powierników wynosi troje w ciągu roku szkolnego.

 4. Do klas polsko-angielskich przyjmowane sa dzieci na podstawie wniosku rodziców do komisji rekrutacyjnej oraz opinii nauczyciela, który przeprowadza lekcje próbną.Przyjęcia dziecka do klasy polsko-angielskiej nie gwarantuje przeniesienia dziecka do klasy zgodnej z jego rocznikiem.

 

Klasy 0

 

O przyjęciu do klas zerowych nie będzie decydowała kolejność składania podań, o ile podanie złożone zostało w wyznaczonym terminie.

Klasy 1 podstawowe do III gim.

W zapisach do klas podstawowych 1-6 oraz klas gimnazjalnych I – III, pierwszeństwo będą miały dzieci, które są na liście oczekujących od poprzedniego roku (2021/22). Rodzice dzieci z listy oczekujących będą proszeni o potwierdzenie listownie lub emailem do wyznaczonego terminu, że chcą zostać na liście oczekujących. Na liście oczekujących w każdym roczniku będzie maksymalnie 15 osób.

Rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają do szkoły nie muszą ponownie zapisywać dzieci na nowy rok szkolny. Zapisy są jedynie dla rodzeństwa, które nie uczęszcza jeszcze do szkoły i dla dzieci z nowych rodzin.

Podobnie jak do szkół państwowych w Anglii, przyjmujemy dzieci do klas według daty urodzenia.

Kolejność złożenia podania przy zapisach nie ma wpływu na kolejność przyjęć. Dzieci będą przyjmowane lub wpisane na listę oczekujących według kryteriów przyjęć.


Rodzice dzieci, które otrzymają miejsce w szkole zostaną poinformowani drogą mailową. Aby zapewnić miejsce dla ucznia w szkole na przyszły rok, pierwsza opłata za przyszły rok, musi być uiszczona do określonej daty. Miejsce dziecka, za które szkoła nie otrzyma zapłaty, zostanie oddane następnej osobie z listy oczekujących.

Students Taking Exams

DATY DO KALENDARZA

Zapisy 2024/25

Do 13/04/2024 - Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (link powyżej)


08/06/2024 - Rodzice dzieci, które otrzymają miejsce w szkole zostaną poinformowani drogą mailową przed tą datą.

07/07/2024 - Termin na opłatę aby zapewnić miejsce dla ucznia w szkole na przyszły rok.

bottom of page