Jedna z najstarszych polskich szkół w Wielkiej Brytanii
Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Tadeusza Kościuszki, Ealing, UK
Szkolne aktualności...

Aktualności szkolne

Aktualności

Wywiadówki

Sobota, 17.11.18

Pełne informacje o wywiadówkach

 

Zatrudnienie

Wszelkie informacje dostępne są na stronach o etatach nauczycielskich lub administracyjnych.

 

Komunikat

Zapisy do szkoły

Dodatkowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na szkolnej stronie internetowej.

 

Dyżur Prezesa

W każdą sobotę, w godzinach 12.00 – 12.45 prezes lub wiceprezes będą dostępni dla Rodziców i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania czy uwagi. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się w Punkcie Informacyjnym w Sali Orchard Hall. Zapraszamy.

 

Zmiana danych

Jest w interesie zarówno Rodziców i Opiekunów jak i Szkoły abyśmy posiadali aktualne dane kontaktowe. Tylko wtedy komunikacja we wszelkich sprawach szkolnych będzie efektywna. Zmiany danych takich jak  adres, numer telefonu, adres emailowy prosimy niezwłocznie przesłać na adres zapisy@szkola.org

 

Szkolne wydarzenia

70-lecie odsłonięcia pomnika Lotników Polskich (Polish War Memorial) w Northholt

Rok 2018 jest datą szczególną dla wszystkich Polaków. Jest czasem refleksji, powrotu do historii, ale i okazją do upamiętniana wielkich wydarzeń, wspomnienia wspaniałych ludzi, którym zawdzięczamy wolność i niezależność.

Taki też charakter miały uroczystości w dniu 1 – go września, pod pomnikiem Lotników Polskich w dzielnicy Northolt. W podniosłej atmosferze obchodziliśmy 70-lecie odsłonięcia monumentu, upamiętniającego naszych rodaków walczących z Niemcami na terenie Wielkiej Brytanii, w latach 1940-45. Hołd poległym żołnierzom oddali m.in Książę Kent Edward, Ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki, lotnik dywizjonu 300 Jan Stangryciuk, żołnierze Polscy i Brytyjscy, harcerze oraz przedstawiciele naszej szkoły.

W okolicznościowych przemówieniach podkreślono również zbliżającą się setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

     

Zdjęcia z uroczystości pod pomnikiem Lotników Polskich

 

Child Protection Officers for Polish Saturday School

Lista osób odpowiedzialnych za ‘Child Protection’ :
– Iwona Lukomska
– Jolanta Grzybowska-Szczurek
– Sylwia Spek

 

W roku 2017 nasza szkoła otrzymała najwyższe brytyjskie odznaczenie jakie może otrzymać  organizacja: ‘Queen’s Award for Voluntary Service’ (QAVS), przyznawane corocznie przez Królową Elżbietę II za pracę społeczną.

Pełne informacje o Nagrodzie QAVS, oraz jakie warunki musiała spełnić nasza Szkoła aby ją otrzymać.

 

To powinniście wiedzieć

Misja Szkoły – polski język i kultura dla wszystkich

Polska szkoła na Ealingu istnieje już ponad 65 lat. Przez cały ten czas dotrzymywaliśmy wierności polskim korzeniom, kultywowaliśmy polską tożsamość i nadal pozostajemy cząstką Polski na obczyźnie.

W szkole nauczamy języka polskiego, historii, geografii i religii, a także pielęgnujemy polskie tradycje, obyczaje i naszą piękną, bogatą kulturę.

Szkoła jest ośrodkiem polskości dla wielu pokoleń dzieci, zarówno tych które urodziły się w Wielkiej Brytanii, jak i tych, które przyjechały z Polski.

Szkoła jest prowadzona społecznie przez rodziców dzieci do niej uczęszczających, którzy bez żadnego wynagrodzenia dokładają wszelkich starań aby funkcjonowała na codzień i miała zapewnioną przyszłość.

Nasza Konstytucja

Zasady funkcjonowania szkoły określone są w jej Konstytucji, która zajmuje się wszystkimi sferami działalności szkoły, od celów jej istnienia do zasad wybierania władz. Każdy Rodzic i Opiekun mający dzieci w naszej szkole powinien gruntownie  zapoznać się z treścią Konstytucji tak aby zawsze był świadomy swoich praw i obowiązków. Konstytucja jest dokumentem prawnym, napisanym w języku angielskim ponieważ terem działania szkoły jest Zjednoczone Królestwo i jego prawodawstwu szkoła podlega.

Pełna treść Konstytucji dostępna jest tutaj.

 

Dofinansowanie

           

Nasza szkoła jest bardzo wdzięczna za dofinansowanie otrzymane od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Dofinansowanie w kwocie £6 686.85p częściowo pokryło koszty wynajmu budynków szkolnych oraz częściową refundację z zakupionych podręczników.

Serdecznie dziękujemy!

List otwarty Dyrektora Szkoły do Rodziców i Opiekunów

Drodzy Rodzice i Opiekunowie Uczniów Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. T Kościuszki

Trzy tygodnie temu po raz kolejny otworzyliśmy drzwi i bramy wejściowe do budynków St Benedicts School, stanowiących siedzibę naszej Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych w której „Pamiętamy, Pielęgnujemy, Przekazujemy” język polski, polską kulturę i tożsamość oraz wiarę katolicką ponad 600–set uczniom w 35-ciu klasach… cały list

Słowo Kapelana Szkoły, Ks. Dariusza Kwiatkowskiego

Drodzy rodzice, nauczyciele i zarząd Polskiej Sobotniej Szkoły na Ealingu

Rozpoczęliśmy w dniu 9 września br. nowy rok szkolny 2017/2018 na Ealingu. Podczas Mszy świętej w sobotę 16 września u o. Benedyktynów odczytałem słowa Ewangelii o rozpoznawaniu owoców dobrego i złego drzewa oraz budowaniu życia na mocnym i głębokim fundamencie, nie na piasku… cały list

 

Władze szkoły

Nasza szkoła jest instytucją charytatywną, zarejestrowaną przy rządowej organizacji, tzw. Charity Commission.
Za prowadzenie szkoły odpowiedzialny jest Zarząd składający się z pracujących społecznie (bez żadnego wynagrodzenia) powierników (ang. Trustees). Na czele Zarządu stoi prezes.
Zarząd odpowiada przed wszystkimi rodzicami posiadającymi dzieci w szkole na Walnym Zebraniu Rodziców, które obywa się raz do roku.
Zarząd zatrudnia dyrektora, który odpowiada za sprawy dydaktyczne. Dyrektor sprawuje bezpośrednią kontrolę nad gronem pedagogicznym.
Organizacją szkolnych imprez i wydarzeń zajmują się pracujący charytatywnie członkowie Koła Rodzicielskiego.

Dyrektor, p. Sylwia Spek

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za grono pedagogiczne, za ustalenie i realizację programu nauczania, za wydarzenia szkolne, oraz za opieke nad uczniami.

Prezes Zarządu, p. Jarosław Skręta

Prezes koordynuje prace Zarządu, reprezentuje szkołę na zewnątrz. Wraz z Zarządem jest odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania szkoły.

Informacje jak skontaktować się z personelem szkolnym podane są tutaj.

Misja szkoły

Polski język i kultura dla wszystkich

Pamiętamy

Polska szkoła na Ealingu istnieje już prawie 65 lat. Przez ponad pół wieku utrzymujemy wierność korzeniom polskim, kultywowaniu tożsamości i nadal jesteśmy cząstką Polski na obczyźnie.

Pielęgnujemy

W szkole nauczamy języka polskiego, historii, geografii i religii, a także pielęgnujemy polskie tradycje, obyczaje i naszą piękną, bogatą kulturę. Szkoła jest ośrodkiem polskości kilku pokoleń dzieci, zarówno tych które urodziły się w Wielkiej Brytanii, jak również tych, które w ostatnich latach przyjechały z kraju.

Przekazujemy

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu oddanych pedagogów, administracji i rodziców z Zarządu Koła Rodzicielskiego, którzy bezinteresownie i bez żadnego wynagrodzenia poświęcają swój czas dla dobra naszych dzieci, nasza szkoła stale się rozwija i kształci w duchu polskim pokolenia nowych wychowanków.

Obszary działania

Szkoła obecnie liczy 620 uczniów w wieku od 4 do 18 lat w 37 klasach, uczonych przez 50 nauczycieli

Podstawy

Historia

Integracja

Tradycje

Wycieczki

Konkursy i nagrody

Historia szkoły

w pigułce

 • 1950

  Początki...

  W 1950 roku z inicjatywy księdza prałata Adama Wróbla rodacy osiedlający się w Londynie na Ealingu utworzyli polską parafię, a następnie Sobotnią Szkołę Przedmiotów Ojczystych.

 • 1965

  Rozkwit szkoły

  W latach 1964/1965 kierownictwo przejął Ludwik Kazimierz Tangl, i z powodu stale rosnącej liczby uczniów (ponad 250), szkoła została przeniesiona do „Ealing Grammar School” na Ealing Green.

 • 1975

  Srebrny jubileusz

  Lata siedemdziesiąte przyniosły zmianę statutu regulującego prowadzenia szkoły i zakup nowoczesnego jak na tamte czasy sprzętu technicznego, jakim były powielacz i przeźrocza. W 1975 roku szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia na uroczystej akademii gdzie przedstawiono inscenizację „Ody do Młodości” Adama Mickiewicza. Z okazji 25-lecia szkoła zmieniła swój emblemat.

 • 1993

  Kolejna przeprowadzka

  Przez kolejne lata liczba uczniów ponownie wzrosła i szkoła przeniosła się do szkoły „Twyford Church of England School”. W roku szkolnym 1993/1994, kierownictwo objęła Alicja Harasimów.

 • 2000

  50 lecie

  Szkoła doczekała się złotego jubileuszu 50-lecia. W dniu 20 stycznia 2001 roku w Ealing Abbey odprawiona została koncelebrowana Msza Święta przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Szczepana Wesołego. W trakcie tej wzruszającej mszy poświęcono sztandar szkolny. W liturgii uczestniczyło ponad 1000 osób z Prezydentem Rzeczypospolitej na uchodźctwie Ryszardem Kaczorowskim na czele.

 • 2003

  Ponad 500 uczniów

  Liczba uczniow przekroczyla 500 osób. Kolejna przeprowadzka do obecnej siedziby – St Benedict’s School przy opactwie na Ealingu.

 • 2006

  Organizacja charytatywna

  W 2006 roku postanowiono zarejestrować szkołę jako organizację charytatywną (Registered Charity) zgodnie z prawem angielskim i zatwierdzono nowy statut.

 • 2010

  Pamiętamy, pielęgnujemy, przekazujemy

  Sześćdziesiąta rocznica powstania szkoły. W rok jubileuszowy włączono uroczystości koncelebrowanej Mszy Świętej, wystawę dziejów szkoły, koncert, okolicznościową publikację oraz „Wielki Bal 60-lecia“. Wprowadzono rownież nowy emblemat szkolny, oparty na oryginalnym emblemacie z lat 70-tych, oraz motto szkolne "Pamiętajmy, pielęgnujmy, przekazujmy".

 • 2017

  Queesn's Award for Voluntary Service

  Dnia 2 czerwca 2017 r. zostaliśmy lauretami prestiżowej nagrody Queen's Award for Voluntary Service. Jesteśmy dumni, że w ten wyjątkowy sposób doceniono wieloletnią pracę wolontariuszy i społeczników na rzecz edukacji Polskich dzieci w Londynie.

 • Bądź
  częścią
  naszej
  historii