top of page

Zapisy

Szkoła przyjmuje zapisy do szkoły w terminach uzgodnionych przez Powierników Szkoły.
Szkoła przyjmuje również zapisy dzieci do szkoły w ciągu roku, o ile są miejsca w odpowiednich klasach. 

Image by note thanun

Polityka ochrony

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym żadne dziecko ani osoba dorosła nie doświadczy krzywdy lub wykorzystania podczas korzystania z naszych usług i kontaktu z nami.

Happy Children

Opłaty

Opłaty są pobrierane w dwóch terminach – w czerwcu i w styczniu.

Image by Kimberly Farmer

Kalendarz szkolny

Szkoła działa przez 33 soboty w roku.

Calendar Pages

Konstytucja Szkoły

Konstytucja to podstawa istnienia naszej szkoły

Laws and regulations

Godziny wejść
i bramy wejściowe

Zapraszamy do zapoznania się z godzinami wejść oraz rozmieszczeniem bram wejściowych.

Image by Anita Jankovic

Walne Zebranie

Informacje dot. Walnego Zebrania Rodziców i Opiekunów

Conference Meeting
bottom of page