top of page

Władze Szkoły

Nasza szkoła jest instytucją charytatywną, zarejestrowaną przy rządowej organizacji, tzw. Charity Commission. Za prowadzenie szkoły odpowiedzialny jest Zarząd składający się z pracujących społecznie (bez żadnego wynagrodzenia) powierników (ang. Trustees). Zarząd odpowiada przed wszystkimi rodzicami posiadającymi dzieci w szkole na Walnym Zebraniu Rodziców, które obywa się raz do roku.
Zarząd zatrudnia dyrektora, który odpowiada za sprawy dydaktyczne. Dyrektor sprawuje bezpośrednią kontrolę nad gronem pedagogicznym. Organizacją szkolnych imprez i wydarzeń zajmują się pracujący charytatywnie członkowie Koła Rodzicielskiego.

MountCarmel_220926_18690_MG_1951_edited.jpg

Anna Sobania

Prezes Zarządu

Prezes koordynuje prace Zarządu, reprezentuje Szkołę na zewnątrz i wraz z Zarządem jest odpowiedzialna za całokształt funkcjonowania szkoły.

Untitled

Sylwia Spek

Dyrektor

Dyrektor szkoły odpowiedzialna jest za Grono Pedagogiczne, za ustalenie i realizację programu nauczania, za wydarzenia szkolne, oraz za opiekę nad uczniami.

bottom of page