top of page

Odznaczenia Szkoły

Przez wiele lat działania szkoły mieliśmy zaszczyt otrzymać szereg nagród i wyróżnień od najwyższych osobistości w Polsce i Wielkiej Brytanii. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

Queens-Awards-80dt-1-e1521108085400.webp

The Queen’s Award for Voluntary Service

W październiku 2016r., Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki została nominowana przez posła do parlamentu brytyjskiego, Pana Stevena Pounda, do królewskiej nagrody “The Queen’s Award for Voluntary Service” (QAVS). Listy popierające nominację wysłały też następujące organizacje i osoby:

  • Uniwersytet Sląski (Małgorzata Czubaszek, która przez rok robiła w szkole praktykę)

  • Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) w Wielkiej Brytanii

  • Polska Macierz Szkolna (PMS)

  • Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO)

  • Andrzej Łowczynowski – Dyrektor Polskiej YMCA i absolwent szkoły

  • Aleksandry Formaniak – Absolwent szkoły

Dnia 28 kwietnia 2017r. otrzymaliśmy od Komitetu Organizacyjnego informację, że naszej Szkole przyznano tę wyjątkową i prestiżową nagrodę. W dniu 2 czerwca 2017r. oficjalnie ogłoszono pełną listę laureatów.

Nagroda QAVS jest najwyższym wyróżnieniem, które może być przyznane organizacji działającej społecznie w Wielkiej Brytanii. Jest ona odpowiednikiem orderu MBE – Member of the Order of the British Empire, przyznawanego osobom. Została ustanowiona przez Królową Elżbietę II w roku 2002, a pierwsi laureaci ogłoszeni w dniu 2 czerwca 2003r., w 50 rocznicę koronacji Królowej. Od tamtej pory nagroda przyznawana jest co roku.

Jakie kryteria musi spełniać organizacja pretendująca do Nagrody?

Oto niektóre z nich, podane przez Komitet Organizacyjny:

• Organizacja musi swoją działalnością przynosić szczególne korzyści społeczności w swoim rejonie działania.
• Co najmniej połowa osób działających w organizacji musi być wolontariuszami (pracować bez wynagrodzenia).
• Organizacja musi prowadzić swoją działalność w standardzie kwalifikującym ją do nagrody, przez co najmniej trzy lata.

Jakim standardom musi odpowiadać organizacja?

• Nagrodę przyznaje się organizacjom, których działalność przynosi znaczące korzyści innym osobom, a jednocześnie stanowi w skali całego kraju wzór doskonałości w pracy społecznej.
• Szukamy dowodów przydatności tego, co robi organizacja dla swojej społeczności, jej wpływu na środowisko, szacunku, jaki budzi u innych, oraz podejścia przy pokonywaniu przeszkód i przeciwności.
• Szukamy potwierdzenia, że działalność wolontariuszy stoi na wyjątkowym poziomie, jak również tego, że wolontariusze mają rolę wiodącą w organizacji.

Organizacji spełniających te kryteria jest wiele.

W jaki sposób wybierane są te najlepsze?

Zdajemy sobie sprawę, że wśród wielu godnych kandydatów bardzo trudno jest wybrać organizacje, które zasługują na uznanie bardziej niż pozostałe. Jednak ze względu na wysoką pozycję społeczną naszego rankingu, ocena musi być rygorystyczna, aby zachować wartość i publiczny szacunek dla Nagrody.

Aby otrzymać to wyróżnienie, musieliśmy spełnić szereg trudnych wymogów. Jednocześnie zostaliśmy wybrani spośród setek organizacji, które swoim społecznym działaniem na rzecz innych osób, również zasługują na uznanie Królowej.


Należy bezwzględnie podkreślić, że na ten zaszczyt złożył się ogromny wysiłek wielu pokoleń wolontariuszy i społeczników. Fundamenty zostały położone przez powojenną emigrację, a budowa kontynuowana jest do dzisiaj, przez kolejne pokolenia Polaków, w tym tych najbardziej współczesnych, którym zależało, aby dzieci naszej społeczności były wychowywane w duchu polskości. 


Do osiągnięcia sukcesu Szkoły przyczyniła się praca charytatywna 23 prezesów, niezliczonej rzeszy wolontariuszy z Zarządu Szkoły i Koła Rodzicielskiego, a także 15 dyrektorów oraz setek nauczycieli i pracowników administracji. Cieszymy się, że ta wielopokoleniowa praca została dostrzeżona i doceniona przez śp. Królową Elżbietę II.


Drodzy Rodzice i Opiekunowie, motto Szkoły głosi: „Pamiętajmy, Pielęgnujmy i Przekazujmy”. Pamiętajcie, że Wasze dzieci uczęszczają do najstarszej i najlepszej Szkoły Sobotniej w Wielkiej Brytanii. Jednak, aby mogła ona swoją misję kontynuować, musimy przekazywać kolejnym pokoleniom jej prowadzenie.


Bez Was Szkoła nie mogłaby istnieć.

bottom of page