Wywiadówki szkolne

Wywiadówki z wychowawcą klasy odbywają się przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.

Rodzice będą powiadomieni o wywiadówkach emailem w tygodniu poprzedzającym wywiadówkę.

 

Najbliższe wywiadówki:

W dniu wyznaczonym przez nauczyciela, zdalnie na platformie ZOOM

—————————————————————————————————————–

Spotkanie rodziców uczniów kursu AL1 odbędzie się dnia 25.11.2020 o godzinie 20.30 w formie zdalnej na platformie Zoom.

Rodzice otrzymają email z zaproszeniem na Zoom od wychowawcy klasy P. Magdaleny Bahadrian z jednodniowym wyprzedzeniem.

Celem spotkania będzie zapoznanie rodziców z programem kursu i wymaganiami egzaminu  A level.

—————————————————————————————————————–