Zarząd Szkoły / Trustees

Zarząd Szkoły (Powiernicy, ang. Trustees) odpowiada za kontrolowanie i zarządzanie szkołą, która jest organizacją charytatywną, zarejestrowaną jako Polish Parents’ Association. Członkowie zarządu wykonują swoje funkcje całkowicie społecznie.

 

 

Jaroslaw Skręta Prezes Zarządu. Koordynacja prac Zarządu, reprezentowanie Szkoły na zewnątrz, strona internetowa, komitet finansowy, komunikacja z Charity Commission.
Marta Bubacz-Matera Zastępca skarbnika, finanse.
Ewa Cross
Agnieszka Jaślar Baza danych, zapisy, punkt informacyjny szkoły.
Anna Justkowska Pomoc ogólna.
Adam Kryński Informatyka, administracja systemów, publikacje, pomoc w prowadzeniu szkoły, komitet finansowy, strona internetowa
Krystyna Łukasiewicz Komitet finansowy, dofinansowanie z Polski.
Joanna Rutkowska Administrowanie dyżurów, bezpieczeństwo i higiena pracy.
Paweł Rutkowki Dyżury, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaopatrzenie, komunikacja.
Anna Sobania
Iwona Szyszko
Adam Wójcik